Technické a vojenské zajímavosti

Informační centrum jaderné elektrárny Temelín

 

Návštěvnické centrum s rozsáhlou multimediální expozicí jaderné energetiky a fyziky, řadou interaktivních exponátů a kinosálem.

www.cez.cz/temelin

 

 

Grafitový důl v Českém Krumlově

 

Až 70m pod povrchem vás zavede prohlídka jednoho z posledních tuzemských dolů na těžbu grafitu. Okruh měří 2 km a jeho součástí je jízda důlním vláčkem a výklad o geologii, metodách dobývání a dopravě vytěženého materiálu.

www.grafitovydul.cz

 

 

Zámecký mlýn a Křižíkova vodní elektrárna v Jindřichově Hradci

 

Nejstarší zařízení svého druhu v České republice (z roku 1888), které obstaralo energii pro první veřejné osvětlení města. Část objektu dnes slouží jako kulturní výstavní prostor.

www.jh-zameckymlyn.cz

 

 

Buškův hamr

 

Funkční technická památka, rekonstruovaný vodní hamr z 18.století u Trhových Svinů. V technické i obytné části je vystaveno dobové technické vybavení a nářadí, lidový nábytek a keramika.

www.buskuv-hamr.cz

 

 

Historická železnice z Tábora do Bechyně

 

U zrodu nejstarší meziměstské elektrické dráhy ve střední Evropě stál vynálezce František Křižík. Dráha, místními nazývaná „Elinka“, zahájila provoz 21.června 1903 a slouží dodnes, v letní sezóně se pořádájí oblíbené nostalgické jízdy.

www.mestobechyne.cz

 

 

Jordán

 

Nejstarší údolní přehradní nádrž ve střední Evropě vznikla roku 1492. Jordán s plochou asi 50ha a maximální hloubkou 14metrů je vyhlášeným rybářským revírem a také báječným místem k letní rekreaci.

www.tabor.cz

 

 

 

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

 

Jedinečné místo, kde v 19.století vznikla tradice fotografie, místo, kde se zastavil čas. Odborníci i laici se mohou seznámit s unikátním fotografickým dílem Josefa Seidla a jeho syna Františka, které čítá téměř 140 tisíc skleněných desek i celuloidových negativů. Atraktivitu unikátní sbírky umocňují Seidlovy osobní poznámky, deníky, knihy zákazníků i původní zařízení bytu.

www.seidel.cz

 

 

Orlická přehrada

 

Nádrž zadržující největší objem vody v České republice s nejvyšší tuzemskou hrází v roce 2010 oslavila 50 let od napuštění. Vtipným paradoxem je, že Orlík slaví své padesátiny tři roky (2010 – 50 let od doby definitivního přehrazení Vltavy, 2011 – 50 let od dostavění hráze, 2012 – 50 let od spuštění elektrárny). Po tři roky bude v letní sezóně organizován jednodenní výlet mapující historii vltavské kaskády s návštěvou „dutin“ hráze.

www.icpisek.cz

 

 

Mostecký mlýn a vodní elektrárna ve Vodňanech

 

Mlýn získal své jméno již v 18.století podle polohy u mostu, který na původní cestě z Vodňan do Písku překlenoval řeku Blanici. Od roku 2009 si zde můžete prohlédnout muzeum mlynářského řemesla.

www.mlynarskemuzeum.jex.cz

 

 

Vodní nádrž a elektrárna Lipno

 

Jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší (48,7 m2) vodní plochu na území České republiky. Výška hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m. Vodní dílo od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Toto dílo bylo postaveno především z důvodů vodohospodářských a energetických. Cílem stavby tedy bylo energetické využití spádu 160 m jako zdroje špičkové a regulační elektrické energie. V současnosti je okolí přehrady plně využito k celoroční rekreaci.

 

 

Vojenský prostor Boletice

 

Je vojenský újezd na západě okresu Český Krumlov. Území újezdu zaujímá 219,49 km2, v nadmořské výšce 540 m až 1232 m. Újezd vznikl 1.12.1950. Od 1. července 2006 jsou o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích části vojenského újezdu zpřístupněny. V souvislosti s tím je ve vojenském újezdu a jeho okolí vyznačeno 75,5 km pěších turistických značených tras a 95 km cyklotras.

www.vojujezd-boletice.cz/index.asp