Rozhledny

Hvězdárna na Kleti
Jižně pod vrcholem Kleti, nejvyšší hory Blanského lesa nedaleko Českého Krumlova, se nachází hvězdárna Kleť. Vzhledem k nadmořské výšce 1 070 metrů jde o nejvýše položenou hvězdárnu v Čechách. Na vrcholu Kleti můžete navštívit také nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách (z roku 1825) s horskou chatou a restaurací. www.hvezdarnacb.cz
Černá věž v Českých Budějovicích
72m vysoká gotická věž s renesanční bání z poloviny 16. století u českobudějovického náměstí. Na ochoz ve výšce 46m nad zemí vede 225 schodů. www.cb-info.cz


 


Hýlačka u Tábora
Jižně od Tábora nad osadou Větrovy stojí zajímavá, 18m vysoká rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Vznikla ve 20. letech 20. století, po dlouhé přestávce byla slavnostně znovuotevřena v roce 1991. Nabízí zajímavé pohledy do širokého okolí. Více info. Aktuálně:  Na Nový rok 2012 má Česká republika o jednu památku méně. U Tábora, v místní části Větrovy, shořela nejstarší česká dřevěná rozhledna Hýlačka.Boubín u Vimperka
Rozhledna na tomto šumavském velikánu byla oficiálně zpřístupněna 3.6.2005, neoficiálně byla však navštěvována již před otevřením. Její výstavba byla doprovázena problémy s ochránci přírody, stavební firma byla nucena materiál na stavbu na vrchol Boubína přesouvat pomocí koní, ručně i pomocí lanovky. Rozhledna stojí na samém vrcholu Boubína ve výšce 1362 m n.m. Výška rozhledny: 21m. Výška vyhlídky: 21m. Více info.Choustník u Tábora
Gotický hrad byl založen ve druhé polovině 13.stol. Benešem z Chýnova, synem Hroznaty z Poděbrad. Hrad byl v roce 1322 prodán Rožmberkům pro správu táborské oblasti. Za třicetileté války byl však hrad pobořen, aby nemohl být zneužit nepřítelem. V roce 1926 získal zříceninu Klub československých turistů a tzv. Velkou věž upravil na rozhlednu. Zároveň byla provedena rekonstrukce a zakonzervování zbylé části hradu. Rekonstrukce byly prováděny i v 80. a 90. letech 20.stol. Hrad Choustník se nalézá 18 km JV od města Tábora na vrcholu vysokém 670 m n.m.Výška rozhledny: 18m. Výška vyhlídky: 18m. Více info.


 

 

Granátník u Českého Krumlova
Dřevěná rozhledna na svahu kopce Granátník pod Kletí byla společně zainvestována a postavena Správou CHKO Blanský les, Lesy ČR a Lesní správou Český Krumlov v roce 2003 a otevřena 5.6.2003. Jedná se o nevysokou trámovou konstrukci opatřenou ochranným nátěrem. Na nekrytý vyhlídkový ochoz vede strmé dřevěné schodiště (pozor na hlavu). K orientaci v krajině nám pomůže tabule s popisem míst, které lze z rozhledny vidět. Pod stavbou u cesty se nachází kryté odpočívadlo. Rozhledna je umístěna na svahu vrchu Granátník u cyklostezky č. 1166, asi 4 km JV od vrcholu hory Kleť v nadmořské výšce 750 m n.m. Výška rozhledny: 5m. Výška vyhlídky: 5m. Více info.


 

 

Jarník u Písku
Rozhodnutí o postavení dnešní ocelové věže na Jarníku nad jihočeským Pískem padlo teprve před několika málo lety, tato stavba je však již třetí v této oblasti. Nejdříve byla postavena dřevěná rozhledna na Hradišťském vrchu. Byla však natolik chatrná, že musela být zanedlouho stržena. Písecký odbor KČsT chtěl realizovat stavbu zděné věže. Nakonec se z finančních důvodů rozhodl pouze pro stavbu jednoduché dřevěné konstrukce na místě nazývaném Provazce. Dnešní stavba na Jarníku vznikla z důvodu potřeby pokrýt okolí Písku signály různých radiových společností a mobilních operátorů. Zároveň na této stavbě byla otevřena i vyhlídková plošina ve výšce 35 metrů. Otevření se konalo 9. října 1997. Točité schodiště na plošinu je dvojité, takže vylučuje možnost potkání se vystupujících a sestupujících návštěvníků. Rozhledna je umístěna nad okresním městem Písek v městském lesoparku ve výšce 609 m.n.m., cca. 3 km V od centra města. Výška rozhledny: 60m. Výška vyhlídky: 35m. Více info.


 

 

Kraví hora u Horní Stropnice
V roce 2001 byla vojenská hláska na vrcholu Kraví hory přebudována na telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou pro veřejnost. Tyto hlásky bývaly v dobách minulých součástí obrany naší západní hranice. Úprava stavby pro civilní účely spočívala ve výměně železného žebříku za točité schodiště a v přidání čtyř šikmých podpěr pro zvýšení stability věže. Stavba je vybavena třemi plošinami. Jednou vyhlídkovou a nad ní ještě dvěma technologickými, kde jsou umístěny telekomunikační antény. Pod rozhlednou je kryté turistické odpočívadlo. Věž je postavena na vrcholu Kraví hory v Novohradských horách v nadmořské výšce 953 m n.m. Výška rozhledny: 42m. Výška vyhlídky: 32m. Více info.

 


Libín u Prachatic
Po dvou letech stavby byla 16. září 1883 slavnostně otevřena 27 metrů vysoká rozhledna, vystavěna Šumavským klubem turistů v Prachaticích, podle návrhu vídeňského architekta Vyskočila. Pojmenována byla podle korunního prince Rudolfa jakožto Rudolfova věž. Před několika lety rozhledna obdržela nový bílý kabát. Proto když se do rozhledny opře sluneční svit, stává se náhle nepřehlédnutelným orientačním bodem. Věž je umístěna na hoře Libíně, jež se tyčí nad okresním městem Prachatice ve výšce 1096 m n.m., asi 4 km J od centra města. Výška rozhledny: 27m. Výška vyhlídky: 27m. Více info.


 

 

Semenec u Týna nad Vltavou
Před postavením této malé betonové rozhledny stával na místě od roku 1922 dřevěný altán zakoupený na zemědělské výstavě v Týně. Ten byl pak přesunut do lesa Bedrník na skalnatý výběžek nad Vltavou. Na jeho místě byla tedy postavena betonová rozhledna s ochozem ve výšce asi jen 4 metry. Návrh na stavbu provedl stavitel Jaroslav Vojna. Před několika lety byla rozhledna opatřena nízkou jehlancovou střechou a později také natřena a zvelebeno okolí. Stavba je umístěna na skále nad soutokem Vltavy a Lužnice v nadmořské výšce 441 m n.m. Místo je od centra Týna nad Vltavou vzdáleno asi 1,5 km SZ směrem. Výška rozhledny: 7m. Výška vyhlídky: 4m. Více info.Slabošovka u Besednice
Postavení telekomunikační věže na Slabošovce u Besednice předcházel záměr OÚ Besednice vystavět na nedalekém vrcholu Kohout rozhlednu. Tento záměr však nebyl povolen. Proto pro výstavbu rozhledny bylo naplánováno zvolit nedaleké návrší nad obcí. A tak se i v roce 2002 stalo po dohodě společnosti T-mobile a obce Besednice o vybudování telekomunikační věže s veřejně přístupnou vyhlídkovou plošinou. Čtyřhranná ocelová příhradová věž byla pro veřejnost otevřena konkrétně na jaře roku 2002. Rozhledna je postavena na návrší nad obcí Besednice nazvaném Slabošovka o nadmořské výšce 624 m n.m. Vrchol se nachází cca 7 km SV vzdušnou čarou od města Kaplice. Výška rozhledny: 35m. Výška vyhlídky: 24m. Více info.

 


Velký Kamík u Písku
Kombinovaná telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou společnosti T-mobile byla poblíž Písku postavena firmou Excon a.s. v roce 2002. Nosnou část konstrukce tvoří centrální tubus s hyperbolicky tvarovanými podpěrami. Okolo centrální roury je vedeno točité schodiště na vyhlídkový ochoz. Ač byla věž postavena již v roce 2002, oficiálně je přístupná až od roku 2006. Do té doby jí bylo možné navštívit pouze dírou v plotě. Rozhledna je postavena pod vrcholem Velký Kamýk v nadmořské výšce 515 m n.m. Vrchol je vzdálen vzdušnou čarou od centra Písku cca 6 km na Z. Výška rozhledny: 65m. Výška vyhlídky: 30m. Více info.

 


Vítkův Kámen u Frymburka
Hrad Vítkův Kámen (nebo také Vítkův Hrádek) byl vystavěn v polovině 13. stol. Vítkem z Krumlova. Sloužil pro správu a střežení zdejší oblasti. Stavba byla několikrát upravována a změnila několik majitelů. V 18. stol. již hrad nebyl obýván a stává se něj zřícenina. Od druhé poloviny 19. stol. se začínají psát nové dějiny hradu, kdy si Schwarzenbergové ve Svatém Tomáši vystavěli lovecký zámeček, zbytky hradu byly zakonzervovány a začaly být užívány jako rozhledna. Po 2. sv válce až do roku 1989 byla věž hradu využívána jako vojenská pozorovatelna. V devadesátých letech 20. stol. však z hradu byla již jen rozpadající se ruina a areál byl uzavřen. V roce 1998 dostalo stavbu do pronájmu Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které si dalo za cíl o hrad pečovat. V roce 2005 byla do hradní věže vestavěna dřevěná vyhlídková konstrukce se dvěma přístupovými schodišti. Hrad je umístěn na vrcholu Vítkův kámen u obce Svatý Tomáš směrem na JZZ od městyse Frymburk. Místo se nachází v nadmořské výšce 1053 m n.m. Výška rozhledny: 13m. Výška vyhlídky: 13m. Více info. www.vitkuvhradek.cz