Památky UNESCO

Český Krumlov
Jedno z nejkrásnějších měst České republiky, zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Městské jádro s úzkými středověkými uličkami doplňuje hrad a zámek, kde pozornost návštěvníků přitahuje zejména zámecké divadlo, nejzachovalejší a nejstarší scéna pozdně barokního typu v celé Evropě a Plášťový most, který se v několika patrech klene přes hradní příkop na západní straně hradního areálu. www.zamek-ceskykrumlov.eu


 

 

Holašovice
Jedinečně dochovaná jihočeská vesnice s domy ve stylu selského baroka, zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. www.holasovice.eu


 

 

Třeboňská rybniční soustava
Biosférická rezervace UNESCO a chráněná krajinná oblast, kde ve sředověku úpravami močálovité krajiny vznikla rozsáhlá rybniční soustava. Její historií a technické zajímavostí třeboňského rybnikářství popisuje expozice a návštěvnické centrum Třeboňsko  krajina a lidé v suterénu třeboňského zámku. www.itrebon.cz