Muzea, galerie a archeologické expozice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších muzeí. V hlavní budově, která je výraznou dominantou českobudějovického Senovážného náměstí, můžete navštívit například rozsáhlé přírodovědné sbírky, expozici uměleckého kovářství a zámečnictví, expozici renesančního a barokního umění a projít se minulostí jižních Čech od pravěku po středověk. Součástí Jihočeského muzea je také Muzeum koněspřežky ve strážním domku někdejší koněspřežné železnice v Mánesově ulici v Českých Budějovicích a tvrz Žumberk u Nových Hradů se stálou expozicí lidového malovaného nábytku z jižních Čech. www.muzeumcb.cz


 

Expozice a návštěvnické centrum Třeboňsko
Interaktivní expozice, instalovaná v prostorách zámku v Třeboni, vás seznámí s největšími atraktivitami Třeboňska a historií zdejšího rybníkářství, lázeňství a dalších oborů lidské činnosti. www.itrebon.cz


 

Táborské středověké podzemí
Ve sklepení pozdně gotické radnice na Žižkově náměstí v centru Tábora se nachází vstup do labyrintu podzemních chodeb. Prohlídková trasa měří asi 800 m. husitskemuzeum.cz

 

Alšova jihočeská galerie na zámku Hluboká
Uměleckohistorické muzeum Jihočeského kraje, které patří do pětice největších institucí svého druhu v České republice. Na Hluboké je vystavena obsáhlá kolekce gotického malířství a sochařství, díla českého a evropského umění 16. až 19. století a sbírka českého moderního a současného umění. www.ajg.cz


 

Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov
Mezinárodní kulturní centrum nabízí vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací na ploše 3 000 m2 vyměnné výstavy klasického a současného umění 20.století. www.schieleartcentrum.cz


 

Poštovní muzeum Vyšší Brod
V historické budově bývalého opatství je umístěna stálá expozice dějin pošty od 16. století po současnost. Najdete zde například poštovní uniformy, pokladny, schránky, modely poštovních vozů a automobilů, dále telegraf a telefon od poloviny 19. století po současnost, poštovní známky z Československa a České republiky, sbírku historických vozů a kočárů, poštovní dostavníky a balíkové vozy.


 

Muzeum Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinech
Unikátní technická památka, jakou je Schwarzenberský plavební kanál beze sporu je, si své muzeum zaslouží.


 

Muzeum pašijových her a Muzeum radiopřijímačů
Muzeum mapuje jak historii obce Hořice na Šumavě, tak i historii tradičních pašijových her od poloviny 19.století.


 

Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově
O unikátní technické památce, první železnici na evropském kontinentu, která vznikla v první polovině 19. století a spojovala České Budějovice s Lincem, naleznete informace v bujanovském muzeu koněspřežné dráhy.


 

Muzeum historických motocyklů v Českém Krumlově
V muzeu jsou vystaveny exponáty motocyklů značek Jawa, ČZ, BMW, NSU, Harley Davidson a jiné.


 

Muzeum marionet v Českém Krumlově
Kompletní barokní loutkové divadlo včetně barokní mašinérie. Příležitostné marionetové produkce pro skupiny a to loutková opera Don Giovanni, Kouzelná flétna, barokní opera Orfeo ed Euridice.


 

Muzeum Loutek – Pohádkový dům v Českém Krumlově
V malebných interiérech měšťanského domu v samotném centru města je umístěna výstava vzácných loutek z depozitářů Národního muzea v Praze, včetně mechanického modelu poutě nebo klasicistního divadla na zámku Kačina. V prostorách Pohádkového domu probíhá řada kulturně-společenských akcí pro malé i velké návštěvníky, včetně výstavy loutek současných českých řezbářů.


 

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.


 

Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově
Cílem muzejní expozice v přízemí historického domu u mlýnského náhonu v centru Českého Krumlova je představit dokumentaci památkové obnovy města, v níž je zachycen vývoj interiérů, fasád i některých detailů stavebního řemesla českokrumlovských měšťanských domů.


 

Muzeum útrpného práva v Českém Krumlově
V rozsáhlých podzemních prostorách pod budovou radnice na náměstí Svornosti Vám bude běhat mráz po zádech. V muzeu jsou vystaveny mučící nástroje středověku včetně dobové obrazové dokumentace. Za účelem dosažení větší autentičnosti je expozice obohacena i o audiovizuální efekty.


 

Wax muzeum v Českém Krumlově
Příležitostí, jak navštívit renesanční dům v malebném centru Českého Krumlova a potkat Rudolfa II., Pány z Rožmberka, Jana Pavla II., Václava Havla i Micka Jaggera, je návštěva muzea voskových figurín. Na ploše 600 m² najdete osobnosti české historie i současné doby.


 

Archeopark Netolice
Stavba Archeoparku v Netolicích je určitě velkou raritou v jižních Čechách. Na historickém hradišti, které nese známky činnosti našich předků, tak ožívá přemyslovský správní hrad, který tu kdysi v minulosti stával. Akropole starého hradu, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10.stol. do poloviny 13. století. Díky němu byly Netolice významným střediskem v minulosti a díky rekonstrukci mají ambicí se jím opět stát. Lapkové pozor, už dlouho jste sužovali místní kraje! Objekt je v turistické sezóně volně přístupný od 7.00-18.00, mimo turistickou sezónu se ale vchod do věže zamyká, kromě SO a NE. Zájemci o prohlídku mohou včas kontaktovat Informační středisko v muzeu nebo městský úřad. www.archeopark-netolice.cz