Kostely, kláštery

Klášter a kostel Zlatá Koruna
Klášter na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, založil roku 1263 král Přemysl Otakar II. Dominantou gotického areálu je trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie s křížovou chodbou a kaplí Andělů strážných.

www.klaster-zlatakoruna.eu


Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (dostavěn ve 14.století) se čtyřmi kaplemi, jedním hlavním oltářem a osmi vedlejšími. Dále jsou veřejnosti při prohlídkách přístupny následující cenné prostory: postranní a obrazová galerie, knihovní chodba a dva knižní sály: filosofický a teologický. Vyskytují se zde některé pozoruhodné sbírky – sbírka obrazů českých malířů v obrazárně, sbírka bohoslužebných předmětů ze 17. a 18.století, rozsáhlá sbírka biblí ve 40 jazycích, rozsáhlá sbírka odborné teologické a filosofické literatury. Celkově obsahují knihovny přes 70 tisíc svazků včetně 200 rukopisů na pergamenu a 400 inkunábulí. www.klastervyssibrod.cz