Hrady, zámky, zříceniny

Státní hrad a zámek Český Krumlov
Je významným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října a za sezonu navštíví zámecké expozice přes 300.000 návštěvníků. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje s působivou architekturou významné dvorské rezidence 16. – 18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří. Deset hektarů barokní zahrady s francouzskou a anglickou zahradní úpravou, kaskádovou fontánou a zámeckým jezírkem je oblíbeným místem pro relaxační a meditační procházky.

www.zamek-ceskykrumlov.eu


 

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou
Jeden z nejstarších hradů jižních Čech, je dominantou stejnojmenné obce. Byl vybudován nejpozději okolo poloviny 13. století. V letech 1840 až 1857 za Jana Buquoye byla provedena důkladná přestavba hradu v duchu romantické gotiky. V průběhu staletí byl hrad v držení rodu Vítkovců, Rožmberků, švamberků, Buquoyů... www.hrad-rozmberk.eu


 

Státní zámek Třeboň
Renesanční zámek Rožmberků, švamberků a Schwarzenbergů, situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem, se svou rozlohou řadí mezi největší jihočeské zámecké areály. V části zámeckého areálu sídlí proslulý třeboňský archiv, jeden z nejvýznamnějších souborů České republiky.
Schwarzenberská hrobka Domanín
Dvoupodlažní okrouhlá novogotická sakrální stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, s přesunutou věží a s majestátním oboustranným schodištěm, je obklopena anglickým parkem. Do dnešního dne jsou v hrobce uloženy ostatky 27 členů primogeniturní větve rodu Schwarzenbergů. Od třeboňského zámku je vzdálena asi 1,5 km. www.zamek-trebon.eu


 

Zámek Hluboká nad Vltavou
Novogotický romantický zámek s přepychovými interiéry, unikátními dřevořezbami a cennými sbírkami. Zbrojnice, jízdárna s expozicí Alšovy jihočeské galerie, výstavy. www.zamek-hluboka.eu


   

Zámek Červená Lhota
Renesanční zámek je ojedinělý svým umístěním na skalnatém ostrově uprostřed rybníka, jen o málo větším, než základy budovy. Natáčela se zde řada filmů a pohádek, například Zlatovláska. www.zamek-cervenalhota.eu


 

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci
Komples budov kolem tří nádvoří patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. Pozornost si zaslouží například starý gotický palác s raně gotickými nástěnnými malbami, renesanční rondel či skvěle dochovaná černá kuchyně. www.zamek-jindrichuvhradec.eu


 

Státní hrad Nové Hrady
Gotický hrad byl písemně zmiňován již roku 1279. Hrad byl od konce 13. století až do počátku 20. století v držení mnoha významných šlechtických rodů, pánů z Hradů, pánů z Landštejna, pánů z Rožmberka, švamberků a Buquoyů, které se postaraly o četné stavební úpravy hradu. V okolí hradu se nalézá malebné Terčino údolí, obohacené vzácnými dřevinami, umělým vodopádem a dekorativními stavbami. www.hrad-novehrady.eu


 

Státní zámek Kratochvíle
Je jednou z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky.Stavba renesančního letohrádku, obklopený vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583. Dále se stávají majiteli Kratochvíle Rudolf II. (roku 1601), Eggenbergové a Schwarzenbergové. www.zamek-kratochvile.eu


 

Zřícenina hradu Dívčí kámen
Ztělesňuje harmonii historie a přírody. Monumentální romantickou zříceninu hradu Dívčí Kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov. Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. www.divcikamen.cz
Zřícenina hradu Sokolčí
Hrad Sokolčí zjevně vznikl v klidných poměrech starší doby lucemburské. Touto dobou byla v důsledku všestranně příznivých poměrů oslabena nutnost věnovat se obranné složce hradu a stavebníci mohli svou pozornost upřít zejména na složku reprezentační a obytnou. www.hradynamalsi.cz/sokolci.htm


 

Tvrz Žumberk
Ojedninělá ves Žumberk, patří k nejstarším v oblasti novohradska, zmiňovaná je již ve 13. století. Je jednou ze tří dochovalých opevněných vesnic v Evropě. Důmyslné opevnění, pravděpodobně z let 1612 - 18, se šesti válcovými baštami, chránilo celou ves a poplužní dvůr. Součástí fortifikace byl i přilehlý rybník. Gotická tvrz z 15. století, byla v 17. století přestavěna na renesanční zámeček blízký italské venkovské architektuře a v tomto stavu ji můžeme vidět dnes. Postupně byla v rukou různých majitelů a od roku 1618 se stala majetkem novohradského panství. Znovu upravována v 19. stol. a 70. letech 20. století. Dnes je tvrz (zámeček) ve velmi dobrém stavu a nabízí muzejní expozici lidového malovaného nábytku. Znovuobnobven a napuštěn byl i rybník pod ní. www.novohradky.info/zumberk.html


 

Hrad Landštejn
Mohutná pomezní pevnost, která kdysi střežila neklidné česko-rakouské hranice, je od románských obranných věží až po barokní dělosřelecké bašty jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačnícho systému. Výhled do širokého okolí nabízí hlavní věž. www.hrad-landstejn.eu

 

Zámek Dačice
Původně renesanční zámek přestavěný do jedinečné empírové podoby se zajímavým interiérem a rozsáhlým anglickým parkem.V jižním křídle sídlí Městské muzeum a galerie, jedna expozice je věnována vynálezu kostky cukru. www.zamek-dacice.eu


 

Hrad Zvíkov
Gotický královský hrad představuje jednu z nejlépe dochovaných ukázek nejrozšířenějšího typu královského hradu doby posledních Přemyslovců. Při prohlídce můžete obdivovat například půvabné nádvoří s ambity a arkádami, středověká sklepení i kapli sv. Václava s nástěnnými malbami z konce 15. století a oltářem Mistra zvíkovského oplakávání. www.hrad-zvikov.eu


 

Kozí Hrádek
Zřícenina hradu, poprvé připomínaného roku 1377, se nachází v rozsáhlém komplexu lesů nad malebným údolím Koňského potoka. V letech 1413-14 zde pobýval reformátor katolické církve Jan Hus, neboť mu toto místo zajišťovalo bezpečí pro psaní jeho děl a kazatelskou činnost. http://kozihradek.zde.cz